Motto: „Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“ Albert Einstein

Úvod

Vítejte na stránkách dvou konferencí s názvem „Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města“ (Covenant of Mayors), konaných dne 18.10.2011 v Jeseníku a dne 20.10.2011 v Litoměřicích. Konference pořádají společnosti PORSENNA o.p.s. a SEVEn o.p.s., v rámci projektu „Šíření paktu starostů a primátorů v České republice“ podpořeného Ministerstvem životního prostředí a v rámci projektu Come2CoM s podporou Evropské komise v programu Inteligentní energie pro Evropu a Kanceláře Paktu starostů a primátorů se sídlem v Bruselu.

Pakt starostů a primátorů (www.eumayors.eu) je hlavní evropskou iniciativou usilující o zapojení municipalit s dobrovolným závazkem ke zvýšení energetické účinnosti, dlouhodobému využití obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí CO2 na jejich území.

Naše dvě celodenní konference mají za cíl propagovat myšlenky a přínosy Paktu starostů a primátorů v rámci České republiky a tím zejména podpořit opatření, při kterých by klimatická politika přinášela veřejné správě čistý zisk zejména v oblasti energetické účinnosti, vyššího využívání obnovitelných zdrojů energie a energetického managementu. Snahou organizátorů je v rámci konference zprostředkovat zkušenosti a informace o reálných možnostech měst při zapojení do Paktu starostů a primátorů. Za účasti odborníků budou účastníci diskutovat o konkrétních možnostech, jak dostat „chytrou energii“ do více českých měst.

Michaelovy experimenty

Zatímco projevy klimatické změny jsou stále patrnější, v konzervativním podvědomí nám stále přetrvávají pochybnosti, do jaké míry mohou být spojeny s lidskou činností.

Michael Londesborough (kterého mj. můžete znát jako experimentátora z pořadu PORT České televize) Vás ve své jedinečné show provede historií vzniku CO2 a souvislostí, které nám v běhu všedního dne mají tendenci unikat.

Nenechte si ujít dokonalou souhru prezentace a chemických pokusů, která nás může dovést k zamyšlení nad naším současným přístupem k využívání energie.

Program konference

8:00 - 9:00
9:00 - 9:10
9:10 - 9:40
9:40 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:20
13:20 - 13:50
13:50 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:10
15:10 - 15:35
15:35 - 16:00
16:00
Prezentace účastníků
Dopolední blok moderuje: Miroslav Šafařík, PORSENNA o.p.s.
Přivítání účastníků
Význam ochrany klimatu a úloha Ministerstva životního prostředí
Pakt starostů a primátorů (CoM) – cíle, principy, výhody, povinnosti společného závazku měst
Přestávka na kávu
Co vlastně víme o CO2?
Michael ve své chemické laboratoři doplněné prezentací příčin a důsledků vzniku a působení CO2
Přestávka na oběd
Odpolední blok moderuje: Petr Holub, SEVEn o.p.s.
Akční plán udržitelného energetického rozvoje - metodika, požadavky a příklady měst
Zkušenosti města Nitra s členstvím v Úmluvě starostů
Diskuse: Proč by měla města přistoupit ke CoM a co mohou dělat              i když nepřistoupí
Přestávka na kávu
Význam energetického managementu jako nástroje řízení výdajů za energii v rozpočtu města
Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie
Ostatní možnosti financování projektů a přípravy projektů
Zakončení konference
starosta / starostka zástupce Krajského úřadu (tbc)
Michal Daňhelka
Ministerstvo životního prostředí
Jana Cicmanová
Kancelář Paktu starostů
Michael Londesborough
Ústav anorganické chemie AV ČR
Michal Staša
SEVEn
Ladislav Ondrejička
město Nitra (SK)
Moderuje: Petr Holub SEVEn
panel odborníků
Miroslav Šafařík
PORSENNA o.p.s.
Vladimír Sochor
SEVEn
Jana Cicmanová
Kancelář Paktu starostů
Více k programu ZDE.