Motto: „Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“ Albert Einstein

Dokumenty


videozáznam z konference     prezentace ke stažení


Videozáznam z konference v Jeseníku ze dne 18.10.2011

01 Přivítání účastníků, program konference (moderuje M. Šafařík, PORSENNA o.p.s.) 02 Význam ochrany klimatu (M. Daňhelka)
http://www.youtube.com/watch?v=XAwRaoy_MN8 http://www.youtube.com/watch?v=h_KGO71ULw8
03 Úmluva starostů (J. Cicmanová) 04 Co vlastně víme o CO2? (M. Londesborough)
http://www.youtube.com/watch?v=fb5VLEZ8nCg http://www.youtube.com/watch?v=_GWYV_Ui30g
05 Ostatní možnosti financování projektů a přípravy projektů (J. Cicmanová) 06 Zkušenosti města Nitra s členstvím v Úmluvě starostů (L. Ondrejička)
http://www.youtube.com/watch?v=lfvAegRtQdc http://www.youtube.com/watch?v=_GWYV_Ui30g
07 Akční plán udržitelného energetického rozvoje - metodika, požadavky a příklady měst (M. Staša) 08 Místostarosta města Jeseník (L. Halas)
http://www.youtube.com/watch?v=W2a7P4zWSgo http://www.youtube.com/watch?v=oZ8vzazxTiU
09 Význam energetického managementu jako nástroje řízení výdajů za energii v rozpočtu města (M. Šafařík) 10 Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie (V. Sochor)
http://www.youtube.com/watch?v=yvj6IdXvlfg http://www.youtube.com/watch?v=ESDkhBEtVMY
11 Diskuse (P. Holub)
http://www.youtube.com/watch?v=aqYBLGHIUQA

Prezentace ke stažení

  1. Význam ochrany klimatu a úloha MŽP (pdf 517 KB)
  2. Finančná podpora mobilizovaná zo zdrojov EU (ppt 1,64 MB)
  3. Akční plán pro udržitelnou energii(SEAP) (pdf 235 KB)
  4. VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE (pdf 1,57 MB)
  5. Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování... (pdf 581 KB)
  6. Dohovor primátorov a starostov (ppt 5,37 MB)