Motto: „Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.“ Albert Einstein

Program konference Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města

Program konference je rozdělen do tří částí. V dopoledním programu se dozvíte nejpodstatnější informace o Paktu starostů a primátorů. Po krátké přestávce se můžete těšit na jedinečnou prezentaci Dr. Michaela Londesborougha o příčinách a důsledcích vzniku a působení CO2 na naše klima, doplněnou názornými ukázkami a chemickými pokusy. V odpoledním bloku se zaměříme na různá témata. Podstatnou část konference tvoří diskuse s odborníky, proč by měla města přistoupit k Paktu starostů a co mohou dělat i když nepřistoupí. Dozvíte se o také možnostech financování a přípravy projektů.

8:00 - 9:00
9:00 - 9:10
9:10 - 9:40
9:40 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:20
13:20 - 13:50
13:50 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:10
15:10 - 15:35
15:35 - 16:00
16:00
Prezentace účastníků
Dopolední blok moderuje: Miroslav Šafařík, PORSENNA o.p.s.
Přivítání účastníků
Význam ochrany klimatu a úloha Ministerstva životního prostředí
Pakt starostů a primátorů (CoM) – cíle, principy, výhody, povinnosti společného závazku měst
Přestávka na kávu
Co vlastně víme o CO2?
Michael ve své chemické laboratoři doplněné prezentací příčin a důsledků vzniku a působení CO2
Přestávka na oběd
Odpolední blok moderuje: Petr Holub, SEVEn o.p.s.
Akční plán udržitelného energetického rozvoje - metodika, požadavky a příklady měst
Zkušenosti města Nitra s členstvím v Úmluvě starostů
Diskuse: Proč by měla města přistoupit ke CoM a co mohou dělat              i když nepřistoupí
Přestávka na kávu
Význam energetického managementu jako nástroje řízení výdajů za energii v rozpočtu města
Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie
Ostatní možnosti financování projektů a přípravy projektů
Zakončení konference
starosta / starostka zástupce Krajského úřadu (tbc)
Michal Daňhelka
Ministerstvo životního prostředí
Jana Cicmanová
Kancelář Paktu starostů
Michael Londesborough
Ústav anorganické chemie AV ČR
Michal Staša
SEVEn
Ladislav Ondrejička
město Nitra (SK)
Moderuje: Petr Holub SEVEn
panel odborníků
Miroslav Šafařík
PORSENNA o.p.s.
Vladimír Sochor
SEVEn
Jana Cicmanová
Kancelář Paktu starostů
* změna programu vyhrazena